ติดต่อเรา CONTACT US

บริษัท เอส.ที.เอฟ.ซี จำกัด
822 Happyland Rd, KlongJun
หมู่บ้านสินธร ซอย 1 ก. ถนนแฮปปี้แลนด์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkapi, Bangkok
กรุงเทพมหานคร
Thailand (10240)

Telephone : 02 733 7890
FAX : 02 733 3362

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open Hours :
Mon - Sat : 08.00 AM - 17.00 PM