Call Us: (+66) 27337890 
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Parking 1

APLR 2019

ระบบบริหารลานจอดรถ สามารถใช้กับสถานที่ต้องการเก็บเงินค่าบริการ หรือสำหรับสมาชิก อีกทั้งยังใช้เป็นระบบ Access control ได้อีกด้วย
โปรแกรมบริหารลานจอดรถ Carparking Software
ระบบโปรแกรมบริหารลานจอดรถ คือ ระบบควบคุมสถานที่จอดรถหรือ การควบคุมปิดกั้นเส้นทาง โดยมากนิยมใช้ Barrier Gate หรือไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติกั้นถนน และใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานโดยนิยมทำเป็นระบบคิดเงินค่าผ่านทางหรือค่าให้บริการการจอดรถ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปยังลานจอดรถสามารถจำแนกได้เป็นสมาชิกแบบประจำ (Member) ซึ่งสามารถแยกย่อยได้หลายกลุ่มไม่จำกัด และกลุ่มผู้ใช้งานชั่วคราว (Visitor) ซึ่ง โปรแกรมบริหารลานจอดรถ มีความสามารถในการคำนวณเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการได้โดยไม่จำกัดเงื่อนไขซึ่งเป็นไปตามหลักการพัฒนาโปรแกรม (Software)
STFC Toll Management


ระบบบริหารลานจอดรถ สามารถใช้กับสถานที่ต้องการเก็บเงินค่าบริการ หรือสำหรับสมาชิก อีกทั้งยังใช้เป็นระบบ Access control ได้อีกด้วย

โปรแกรมบริหารลานจอดรถ Carparking Software

ระบบโปรแกรมบริหารลานจอดรถ คือ ระบบควบคุมสถานที่จอดรถหรือ การควบคุมปิดกั้นเส้นทาง โดยส่วนมากนิยมใช้ Barrier Gare หรือไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติกั้นถนน และใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานโดยนิยมทำเป็นระบบคิดเงินค่าผ่านทางหรือค่าให้บริการการจอดรถ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปยังลานจอดรถสามารถจำแนกได้เป็นสมาชิกแบบประจำ (Member) ซึ่งสามารถแยกย่อยได้หลายกลุ่มไม่จำกัด และกลุ่มผู้ใช้งานชั่วคราว (Visitor) ซึ่ง โปรแกรมบริหารลานจอดรถ มีความสามารถในการคำนวณเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการได้โดยไม่จำกัดเงื่อนไขซึ่งเป็นไปตามหลักการพัฒนาโปรแกรม (Software)

เราคือผู้ให้บริการคุณภาพ ในระบบ Carpark Software System

ขั้นตอนการทำงาน 1. สำรวจหน้างานติดตั้ง ด้วยวิศวกรผู้ชำนาญงาน 2. ออกแบบ วาง Layout การติดตั้ง จำลองการติดตั้งด้วย CAD Software 3. จัดทำใบเสนอราคา 4. นำเสนองาน Presentation 5. ทำการ Implement ระบบด้วยวิศวกรโปรแกรม (Software Engineer) และวิศวกรระบบ (System Engineer) 6. เข้าทำการติดตั้งระบบ 7. Trainning course 8. Customize ระบบเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์สูงสุด 9. สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทาง Hardware

พัฒนาโดย Visual Studio 2005 รองรับ Visual Studio 2008

รองรับ OS XP ขึ้นไป ทำงานได้ดีบน Windows Vista/Windows 7 (.Net Framework 2.0)

รองรับฐานข้อมูล SQL 2008 Express Edition ( Free Database), SQL Server 2008 Enterprise

รองรับการทำงานแบบ Server/Client ไม่จำกัดจำนวน

รองรับการพัฒนาโปรแกรมสู่ Web Applications

รองรับอุปกรณ์ แขนกั้น Barrier Gate (Embeded Controller)

รองรับอุปกรณ์ Camera CCTV & Digital , IP Camera ได้สูงสุด 8 กล้องต่อเลนส์

รองรับอุปกรณ์ Proximity, RFID, iClass, Mifare, E-Stamp

รองรับอุปกรณ์ Finger Print (With SDKs), Barcode Reader

รองรับอุปกรณ์แสดงผลกลางแจ้งขนาดใหญ่ (LED Display Board)

รองรับอุปกรณ์ ชิ้นชักเก็บเงิน, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Slip

รองรับเครื่องออกบัตรอัตโนมัติ (Automatic Card Issue)

รองรับเครื่องรับบัตรอัตดนมัติ (Automatic Card Collector)

รับรับการรับน้ำหนักรถทางเครื่องชั่งน้ำหนัก (Weight Bridge Platform)

คุณสมบัติโปรแกรม (Software Features)

รองรับระบบสมาชิกแบบเสียค่าบริการ (Member, VIP)

รองรับการใช้บริการแบบ บุคคลทั่วไป (Visitor)

รองรับระบบสมาชิกแบบรายเที่ยว, Daily, Monthly, Yearly , Time (ครั้ง)

รองรับบัตสมาชิกแบบเติมเงิน

กำหนด Time profile ของสมาชิกแยกอิสระ (Activate Date, Deactivate Date)

กำหนดตำแหน่งจุดจอดรถของสมาชิกได้

กำหนดทะเบียนรถของสมาชิกที่สามารถเข้าจอดได้

สามารถโอนสิทธิ์การจอดของสมาชิกให้กับคนที่ต้องการได้

กำหนดปฎิทินวันหยุด, ปฏิทินส่วนลด, ปฏิทิน Access Control

สามารถสั่งเปิด-ปิด ไม้กั้นจากระยะไกลได้ในกรณีฉุกเฉิน Remote Open

ระบุสถานที่จอดรถของแต่ละป้ายทะเบียน

รองรับระบบตราประทับ, บัตรคูปองส่วนลด

รองรับระบบ E-Stamp

เก็บข้อมูลการเข้ามาใช้บริการหลายรูปแบบ เช่น

วันเวลาที่เข้ามาใช้บริการ

เก็บภาพผู้ขับรถยนต์,ทะเบียนรถยนต์ ทั้งเข้าและออก

เก็บมูลค่ารายรับค่าจอดแต่ละครั้ง

เก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่ป้อม ชื่อป้อม

ระบบการเตือน เช่น

เตือนการหมดอายุสมาชิก

เตือนทะเบียน หรือสมาชิกที่อยู่ในรายการ Black Lists

เตือนการใช้บริการไม่ตรงช่วงเวลาที่สมัครใช้บริการ

เตือนการเปิดแขนกั้นค้าง

เตือนรถเข้า-ออกตามกัน (Following alarm)

เตือนการโจรกรรมรถยนต์หรือเกิดเหตุการณ์ทาง SMS,E-Mail

เตือนบัตรใกล้หมดอายุในรูปแบบเสียงพูด และข้อความทาง LED Display

ระบบตรวจสอบตรวจสอบ

การเข้ามาใช้บริการของสมาชิกบอกสถานะใช้บริการอยู่หรือออกจากการใช้บริการแล้ว

ตรวจสอบจำนวนเข้ามาใช้บริการของรถยนต์

ตรวจสอบจำนวนจุดจอดเหลือบริการของลานจอด

ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน

กำหนดรหัสผู้ใช้โปรแกรมและสิทธิการทำงานในโปรแกรมได้

เก็บบันทึกการใช้งานของผู้ใช้งานโปรแกรมไว้ทั้งหมดเพื่องานต่อการตรวจสอบ (Log)

รายงานมากกว่า 20 รายงาน เช่น

รายงานรายรับประจำวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และการฟ

รายงานการเข้าออกรถยนต์รายวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และการฟ

รายงานการเข้าใช้บริการของสมาชิกรายวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และการฟ

รายงานบัตรสูญหาย

รายงานยื่นภาษี

รายงานภาพของผู้ใช้งานตามป้ายทะเบียน หรือตามช่วงเวลา

รายงานการเปิดประตูโดยไม่มีรายได้

ฯลฯ

 

 

 

 

HOT Barrier Package

BarrierPackage 1

BarrierPackage 2

BarrierPackage 3

BarrierPackage 4

BarrierPackage 5

AllProduct

ContactUs