Call Us: (+66) 27337890 
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Support

หลากหลายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบริการหลังการขาย
1. ทำอย่างไรเมื่อสินค้าพ้นระยะเวลารับประกัน?
ตอบ เมื่อสินค้ามีปัญหาหลังจากที่พ้นระยะเวลาการรับประกันไปแล้ว ลูกค้าสามารถโทรเรียกช่างเข้าไปตรวจสอบได้ตามปกติซึ่งทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการครั้งละ 1,000 บาทต่อการบริการแต่ละครั้งสำหรับสินค้าทั่วไป และสำหรับสินค้าในกลุ่ม Carpark, Barrier Gate คิดค่าบริการครั้งละ 2,500 บาท ซึ่งหากพบว่าอุปกรณ์จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ ทางช่างที่ออกให้บริการจะแจ้งอาการเสียให้ลูกค้าทราบทันที เพื่อความสบายใจของลูกค้า ๆ สามารถซื้อการรับประกันหลังจากที่พ้นระยะรับประกันไปแล้วได้ในราคาดังนี้ MA ปีที่ 3 = 8% ของราคาสินค้า MA ปีที่ 4 = 13% ของราคาสินค้า MA ปีที่ 5 = 15% ของราคาสินค้า ** หมายเหตุ การทำ MA ทางบริษัทฯ รับทำสูงสุด 5 ปี
2. วิธีตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของแท้หรือของปลอม?
ตอบ 1. ดูจากบรรจุภัณฑ์ ของแท้บรรจุใน Package ที่ดูดีกว่า
2. ดูจากใบรับประกันสินค้า โปรดเรียกดูใบรับประกัน Serial Number จากผู้จำหน่าย
3. ดูจากสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า เช่นมาจากตัวแทนจำหน่ายที่มีใบรับรองหรือไม่
3. ทางบริษัทฯ ใช้เวลานานเท่าใดใน
การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในแต่ละครั้งในกรณีที่สินค้าหมดสต๊อก?
ตอบ โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะมีการนำสินค้าเข้ามาสต๊อกไว้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า แต่บางกรณีลูกค้าสั่งซื้อจำนวนมาก ซึ่งสินค้าในสต๊อกมีไม่พอ ดังนั้นทางบริษัทจะต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมโดยใช้เวลา 30 วันทางการขนส่งทางเรือ (Sea Freight) และ 5 วันสำหรับการขนส่งทางเครื่องบิน (Air Freight)
________________________________________
การสนับสนุน บริษัท เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จำกัด
การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะในประเทศไทย ลาว พม่า และกัมพูชา บ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก. ตกลงตามเงื่อนไขเบื้องล่าง ที่จะดำเนินการให้บริการที่จำเป็นต่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อไปเป็นระยะเวลาสองปี นอกจากจะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยไม่มีการคิดค่าแรง และอะไหล่ เงื่อนไขการรับประกัน
1.การรับประกันของ บ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก. ในที่นี้ใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้:
• ได้รับการซื้อในประเทศไทย หรือประเทศที่บริษัทฯ มีสำนักงานอยู่ จากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก.
• ได้รับการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาถูกต้องตรงตามคำแนะนำในคู่มือที่แนบมากับผลิตภัณฑ์
• ได้รับการส่งเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ หรือซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการของบ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก.ในประเทศไทย พร้อมกับใบรับประกันที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว
2. การรับประกันของเอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรลไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้เมื่อผลิตภัณฑ์นี้:
• ใช้งานผิดประเภท, ถูกประทุษร้าย, ได้รับภัยพิบัติ, ถูกไฟไหม้, ถูกฟ้าผ่า, ได้รับมลพิษ, ถูกแมลง หรือสัตว์ทำลาย
• ได้รับการซ่อมแซม หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผู้ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของบ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก.
3. หากไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น บ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก.และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรลจะคิดค่าแรง ค่าอะไหล่ สำหรับงานที่ได้ดำเนินการไป แม้เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี
4. การรับประกันนี้ไม่รวมค่าขนส่ง หากผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ต้องถูกส่งไปยังศูนย์บริการของบ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก. ผู้เป็นเจ้าของมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อค่าขนส่ง และความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือการสูญหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง หากต้องการทราบตำแหน่งของศูนย์บริการของเรา โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายของท่าน หรือ บ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรลจก. ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-733 7890 (Auto)

HOT SALE !

BSM100 1

BSM1000 2

Boxer600

Dynamos600

TAUMaster 1

KMP800DC

TousekPullT10

KMP201

TousekTPS20

ELKA EST1204

2018

AllProduct

ContactUs

 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประตูรีโมท


บทความเกี่ยวกับประตูรีโมท


รายการประตูรีโมททั้งหมด (พร้อมราคา)